Khoá Học Athens

Khóa Học 3Dmax Online và Vray 3DMax học trực tuyến, ứng dụng trong Thiết Kế Nội Thất, Kiến Trúc từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo thực hành. Cam kết thuần thạo 3Dsmax 100% để làm thiết kế, cam kết Học 3D max Online hiệu quả như học trực tiếp.

Chương trình đào tạo Thực hành, Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm của những nhà thiết kế nội thất giỏi giúp bạn có khả năng thiết kế nội thất hoàn chỉnh tương đương người có kinh nghiệm từ 1-2 năm.

Khóa học thiết kế nội thất Nâng Cao chỉ dành cho học viên đã làm thiết kế nội thất từ 2-3 năm kinh nghiệm. Chương trình giúp bạn có khả năng thiết kế nội thất ở mức độ lành nghề hơn những gì bạn đang làm được.

Học viên thuần thạo AutoCAD, đọc hiểu bản vẽ, thực hiện thuần thạo vẽ mặt bằng, nẵm rõ quy chuẩn kích thước cầu tạo các hạng mục nội thất, bổ kỹ thuật, tính khối lượng, lập hồ sơ thi công Nội Thất.

LỊCH HỌC
0932 662 186