Video Bài 3 – Khóa Học Autocad Online Athens

Cập nhật ngày: 18/12/2019Các video khác:
Video Bài 4 – Khóa Học Autocad phần 1

Khóa Học Autocad Online tại Athens và khóa học Autocad trực tiếp tại AWE. Video Bài 4 phần 1: Hướng dẫn sử dụng nhóm lệnh Draw, Modify, Line, Rectangle, Cirle.

Video Bài 3 – Khóa Học Autocad Online Athens

Tham khảo bài 3 của Khóa Học Autocad Online tại Athens và khóa học Autocad trực tiếp tại AWE. Các phương thức bắt điểm OSNAP và các phương pháp chọn đối tượng trong Autocad.

Video Bài 1 – Khóa Học Autocad Online Athens

Tham khảo bài 1 của Khóa Học Autocad Online tại Athens và khóa học Autocad trực tiếp tại AWE. Giới thiệu về giao diện chương trình & các thiết lập tùy chọn cho Autocad.

LỊCH HỌC
0932 662 186
window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4yvpBFxT8H6zu4lnCUfOaGGW98di2CT9";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script");