150 Danh Sách Lệnh Và Phím Tắt AutoCAD Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (Phần 1)

Cập nhật ngày: 25/06/2020

Đây là danh sách một số lệnh AutoCAD cơ bản nhất mà mọi người dùng AutoCAD nên biết. Đây là một số lệnh Vẽ và Sửa đổi tạo nên những điều cơ bản của AutoCAD và nếu bạn mới bắt đầu học AutoCAD thì bạn nên biết tất cả các lệnh cơ bản này.

Các Lệnh Autocad Cơ Bản:

L:  Nó có thể được sử dụng để tạo các đường đơn giản trong bản vẽ.

C: Đây là lệnh được sử dụng để tạo một vòng tròn trong AutoCAD.

PL: Lệnh này có thể được sử dụng để tạo một Polyline trong bản vẽ của bạn.

GHI: Lệnh này sẽ tạo một hình chữ nhật trong AutoCAD.

POL: Lệnh này có thể được sử dụng để tạo đa giác với tối thiểu 3 mặt và tối đa 1024 mặt.

ARC: Như tên cho thấy, lệnh này có thể được sử dụng để tạo một vòng cung trong AutoCAD.

ELLIPSE: Lệnh này có thể được sử dụng để tạo một hình elip với trục chính và trục phụ.

REC: Lệnh này có thể được sử dụng để tạo hình dạng khu vực trong AutoCAD.

CO: Lệnh này được sử dụng để sao chép (các) đối tượng trong AutoCAD.

ARRAY: Sử dụng lệnh này, bạn có thể tạo mảng Hình chữ nhật, cực hoặc Đường dẫn.

TR: Lệnh này được sử dụng để cắt tỉa một hình học.

OP: Sử dụng lệnh này, bạn có thể mở cửa sổ tùy chọn chứa hầu hết các cài đặt của AutoCAD.

SC: Lệnh này được sử dụng để thay đổi quy mô của một đối tượng.

B: Lệnh này được sử dụng để tạo một khối, các thuộc tính của khối có thể được xác định bằng cửa sổ định nghĩa khối.

I: Lệnh này có thể được sử dụng để chèn một khối hiện có hoặc bản vẽ dưới dạng một khối trong AutoCAD.

ST: Sử dụng lệnh này, bạn có thể mở cửa sổ kiểu văn bản điều khiển các thuộc tính của kiểu văn bản AutoCAD mặc định.

X: Lệnh này có thể được sử dụng để làm nổ các đối tượng như Polyline thành các dòng đơn giản, một mảng hoặc một khối thành một hình học đơn giản, v.v.

F: Lệnh này có thể được sử dụng để thêm các góc tròn vào các cạnh sắc nét của hình học, các góc tròn này còn được gọi là philê.

CHA: Lệnh này có thể được sử dụng để thêm các cạnh nghiêng vào các góc nhọn, các cạnh nghiêng này còn được gọi là vát.

LA: Lệnh này có thể được sử dụng để mở các thuộc tính lớp quản lý bảng màu, một công cụ để tạo và quản lý các lớp trong bản vẽ.

Phím Tắt Trong Autocad

Phím tắt hoặc phím nóng là cách ngắn nhất và nhanh nhất để kích hoạt một số thao tác hoặc lệnh AutoCAD phổ biến. Trong danh sách này, tôi đã bao gồm một số phím tắt được sử dụng thường xuyên và hữu ích nhất.

Ctrl + N: Bạn có thể sử dụng phím tắt này để mở một bản vẽ mới trong tab AutoCAD.

Ctrl + S: Bạn có thể sử dụng phím tắt này để lưu tệp bản vẽ.

Ctrl + Shift + S: Bạn có thể sử dụng phím tắt bàn phím này để lưu bản vẽ dưới dạng một tệp mới, nói tóm lại, đây là phím nóng cho lưu lưu dưới dạng lệnh Lệnh.

Ctrl + 0: Xóa màn hình để chỉ hiển thị vùng vẽ và ẩn các bảng màu và tab. Nhấn lại lần nữa để thiết lập lại giao diện AutoCAD mặc định.

Ctrl + 1: Chọn và đối tượng và nhấn Ctrl + 1 để mở bảng thuộc tính liệt kê các thuộc tính của đối tượng. Bạn cũng có thể sử dụng bảng màu này để sửa đổi hầu hết các thuộc tính của đối tượng. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh PR để mở bảng thuộc tính.

Ctrl + 2: Bạn có thể sử dụng nó để mở bảng màu trung tâm thiết kế có chứa nhiều khối AutoCAD có thể được sử dụng trực tiếp trong bản vẽ của bạn.

Ctrl + 9: Bạn có thể sử dụng phím tắt này để chuyển đổi mức độ hiển thị của dòng lệnh. Nếu vì lý do nào đó, dòng lệnh của bạn bị ẩn khỏi vùng vẽ, sau đó sử dụng phím tắt này để đưa nó trở lại.

Ctrl + C: Chọn các đối tượng từ vùng vẽ và nhấn Ctrl + C để sao chép vào các đối tượng vào bảng tạm.

Ctrl + V: Để dán các đối tượng được sao chép của bảng tạm vào bản vẽ giữ các thuộc tính ban đầu của chúng, bạn có thể sử dụng phím tắt này.

Ctrl + Shift + V: Để dán các đối tượng được sao chép dưới dạng một khối, bạn có thể sử dụng phím tắt này, khối do đó được tạo sẽ có một bộ ký tự ngẫu nhiên như tên. Bạn có thể sử dụng phím tắt này để tạo khối nhanh chóng mà không cần thông qua cửa sổ tạo khối.

Ctrl + Z: Phím tắt này có thể được sử dụng để hoàn tác hành động cuối cùng trong bản vẽ của bạn. Bạn có thể nhấn phím tắt này nhiều lần để hoàn tác nhiều hành động.

Ctrl + Y: Phím tắt này có thể được sử dụng để làm lại hành động hoàn tác cuối cùng mà bạn đã thực hiện.

Ctrl + Tab: Bạn có thể sử dụng phím tắt này để duyệt qua tất cả các tab vẽ đang mở trong AutoCAD.

Thanh Trạng Thái Chuyển Đổi Trên Autocad

Thanh trạng thái là một tính năng quan trọng của giao diện người dùng AutoCAD và các công cụ của nó được yêu cầu khá thường xuyên trong khi thực hiện hoặc chỉnh sửa bản vẽ của bạn do đó chúng có sẵn trên thanh trạng thái để dễ dàng truy cập. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các biểu tượng trên thanh trạng thái bằng phím tắt, lệnh hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng tương ứng.

Trong phần này, tôi đã liệt kê các tùy chọn thanh trạng thái được sử dụng thường xuyên nhất cùng với các thuộc tính và cách sử dụng của chúng.

F7: Công cụ thanh trạng thái này sẽ chuyển đổi khả năng hiển thị của lưới nền thường thấy trong khu vực vẽ của bạn.

F9: Chuyển đổi chế độ Snap, khi chế độ snap được kích hoạt, con trỏ AutoCAD sẽ nhảy đến các điểm cụ thể trong vùng vẽ được xác định trong chế độ snap.

F8: Bật / tắt chế độ Chỉnh hình. Khi bật chế độ ortho, bạn chỉ có thể tạo các đường theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

F10: Bật / tắt theo dõi Polar. Với tính năng theo dõi cực hoạt động, bạn có thể tạo các đường nghiêng theo bất kỳ góc nào được xác định trong góc tăng theo dõi cực.

ISODRAFT: Sử dụng chuyển đổi này, bạn có thể kích hoạt mặt phẳng vẽ đẳng cự trong AutoCAD. Bạn có thể chọn từ Isoplane Left, Isoplane Top và Isoplane Right. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các isoplanes khác nhau bằng phím chức năng F5. Giá trị mặc định của tùy chọn ISODRAFT là hình chính tả.

F11: Bật / tắt theo dõi đối tượng bật kính. Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể theo dõi các điểm chụp nhanh của hình học như trung tâm, điểm giữa, điểm cuối, v.v. và tạo hình học với tham chiếu của chúng.

F3: Một thanh trạng thái quan trọng nhất bật tắt. Phím chức năng này kích hoạt / hủy kích hoạt tùy chọn snap đối tượng, khi snap đối tượng được kích hoạt, bạn sẽ có thể đưa con trỏ đến một số điểm chính xác trong hình học như End, centre, quadrant, tangent, v.v. Tùy chọn này cho phép bạn tạo các bản vẽ AutoCAD chính xác.

Tin liên quan:
LỊCH HỌC
0932 662 186